Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Tạp Chí Giáo Dục

Tòa soạn Tạp Chí Giáo Dục

Quảng cáo Tạp Chí Giáo Dục

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp Chí Giáo Dục

../images

 • * Đơn giá ( bản in ): 13200 VNĐ /ấn bản
 • * Xem bản điện tử miễn phí ( E_magazines ) !
  -------------------------------------------------------------------------------------

  >>> Xem [ for free ] ...

 • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

 • Nắm bắt nhanh chóng các thông tin về hoạt động chung của Bộ các đơn vị.
 • Thực hiện một số giao dịch hành chính với các đơn vị chức năng trong Bộ. Tiến tới tự động hoá hầu hết các công việc như xử đơn thư, công văn, lưu trữ, xử nghiệp vụ, đăng họp, lịch..
 • nơi được các thông tin cập nhật về các sự kiện, các thông báo, công báo, văn bản pháp qui .
 • nơi phản ánh của người dân nơi phát ngôn chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo về các vấn đề liên quan tới giáo dục - đào tạo.
 • nơi trao đổi, đàm luận về các vấn đề liên quan tới giáo dục, đào tạo quản giáo dục - đào tạo.