Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

đặt báo Tạp chí kinh tế và phát triển T7

Tòa soạn Tạp chí kinh tế và phát triển T7

Quảng cáo Tạp chí kinh tế và phát triển T7

Aug2019 17
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí kinh tế và phát triển T7

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 29000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN
Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về tài chính
GS.TS Phạm Quang Trung
Ứng dung thuyết tài chính hành vi để kiểm định hành vi đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
TS. Trần Thị Thanh - Th.s Phạm VIệt Hùng
Tác động giá của thông tin phát hành thêm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
TS. Nguyễn Việt Dũng
Xây dựng chiến lược thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài gắn với việc thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng
TS. Đào Văn Hiệp
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Vai trò năng suất tổng hợp nhân tố trong tăng trưởng kinh tếViệt Nam
PGS.TS Trần Thọ Đạt
Phát triển cụm ngành công nghiệp trên thế giới gợi ý chính sách cho Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
Hình thức tổ chức giải pháp khuyến khích nông dân sản xuất hàng hoá tập trung: Kinh nghiệm Trung Quốc một số nước ASEAN
PGS.TS Vũ Đình Thắng
Định vị du lịch Bắc Giang trong các sản phẩm du lịch miền Bắc Việt Nam
TS. Phạm Trương Hoàng
Con đường thực thi chiến lược trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp
Th.s Phạm Việt Thắng
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc cuộc sống của nhân viên sale/marketing tại thành phố Hồ Chí Minh
Th.s Nguyễn Văn Thuỵ
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổ chức khoa học công nghệ nhìn từ góc độ liên kết nghiên cứu khoa học - đào tạo - sản xuất kinh doanh
Th.s Nguyễn Đăng Hải
Chia sẻ chi phí: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho giáo dục đại học Việt Nam
TS. Lê Thị Bích Thuỷ
Quản trị dữ liệu đặc tả trong trường đại học Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Thị Song Minh