Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

đặt báo Tạp chí kinh tế & phát triển số tháng 6

Tòa soạn Tạp chí kinh tế & phát triển số tháng 6

Quảng cáo Tạp chí kinh tế & phát triển số tháng 6

Sep2019 21
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí kinh tế & phát triển số tháng 6

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 29000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

 
MỤC LỤC
CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ HOÁ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI
Ô nhiễm môi trường Nội: Thực trạng giải pháp
PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Thanh niên di làm việc trong khu vực phi chính thức tại Nội ai?
TS Lưu Bích Ngọc - PGS.TS Nguyễn Thị Thiềng
Phát triển các đô thị vệ tinh của thủ đô Nội trong quá trình đô thị hoá
TS Nguyễn Hữu Đoàn
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ
những điều bất thường trong hệ thống ngân hàng thương mại?
TS Phan Văn Tính
Nghiên cứu hình về hoạt động của giá chứng khoán
TS Bùi Phúc Trung
Xu hướng vận động của nguồn vốn ODA sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu những gợi mở sử dụng cho các nước tiếp nhận
TS Phạm Thị Tuý
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Thương mại nội ngành giữa VIệt Nam với các nước ASEAN-5
TS Nguyễn Khánh Doanh
Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam
TS Nguyễn Mạnh Toàn
Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa bài học cho Việt Nam
TS Hoàng Văn Hoan
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với người lao động: Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre
PGS.TS Đinh Phi Hổ - Th.s Nguyễn Văn Hoà
Tạo môi trường cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam
Th.s Nguyễn Ngọc Tuấn