Đặt báo ,tạp chí :
item1

Tạp chí xây dựng Đảng  số Tháng 7/2011   Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ đảng Tác giả : Xây dựng Đảng  Về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng Tác giả : Lâm Nghĩa Sỹ - Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang  Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước Tác giả : Đỗ Tuấn Nghĩa - Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban TCTƯ  Để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở Hà Nội Tác giả : Trần Quang Cảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội  Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu...

Tin tức nổi bật

Bản ghi 1 đến 6 của 6   Số bản ghi hiển thị 

E-Magazine