Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

đặt báo Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2011

Tòa soạn Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2011

Quảng cáo Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2011

Oct2019 13
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2011

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 11800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

LUẬN - THỰC TIẾN - KINH NGHIỆM

 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đánh giá sử dụng cán bộ

 Đại tướng Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 100 tuổi

 Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh 2-9: Sức sống Việt bản lĩnh giữ nước của nhân dân ta

Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh

 Kiên định mục tiêu, tưởng sự nghiệp đổi mới đất nước

Tác giả : PGS.TS. Bỉnh - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

 Đánh giá cán bộ - Thực tiễn kinh nghiệm

Tác giả : Thu Thủy

 Về khâu yếu nhất trong công tác cán bộ

Tác giả : Ths. Trương Thị Bạch Yến - Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III

 Đánh giá cán bộ nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng

Tác giả : Bùi Văn Tiếng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 Kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức Thủ đô

Tác giả : Ths. Lương Quang Hiển - Học viện Tài chính

 Đắk Lắk nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sở

Tác giả : Nguyễn Phú Lập - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản Ba Tri

Tác giả : Phạm Hùng Minh - Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đào tạo, bồi dưỡng thanh niên tạo nguồn cán bộVĩnh Phúc

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 Kinh nghiệm tăng cường cán bộ biên phòng về các biên giới

Tác giả : Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

 Nâng cao chất lượng đảng đoàn, ban cán sự đảng

Tác giả : Phạm Văn Định - CVCC, Vụ IV, Ban Tổ chức

 Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ: 65 năm cống hiến phát triển

Tác giả : Ths. Nguyễn Xuân Thịnh - thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty

 HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 Từ ngôi trường thân thương ấy chúng ta đã lớn lên

Tác giả : Lan Phương

 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 Vấn đề trung tâm trong đổi mới công tác cán bộ

Tác giả : Bùi Đức Lại

 Đánh giá sử dụng cán bộ nhìn từ góc độ tâm học

Tác giả : Ths. Nguyễn Thanh Giang - Viện Chính trị học - Học viện CT-HCQGHCM

 Để sử dụng đội ngũ trí thức

Tác giả : GS. TSKH Hoàng Xuân Sính - Đại học Thăng Long

 Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Ngoài nước với các quan liên quan

Tác giả : Nguyễn Văn Hoán - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các quan Trung ương

 Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

 Minh bạch

Tác giả : Thu HUyền

 THÔNG TIN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng

Tác giả : Xuân Sơn

 Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Tác giả : Hồng Phúc

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp

Tác giả : Anh Minh

 ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT

 “Cây Kơ-nia” trên đại ngàn Tây Nguyên

Tác giả : Nguyễn Khánh Hòa

 SINH HOẠT ĐẢNG

 Tự chỉ đạo

Tác giả : Hương Thảo

 QUỐC TẾ

 Tăng cường cán bộ, công chức xuống cấp huyệnLào(*)

Tác giả : Xỉ-phúc Vông-phắc-đi

 TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

 Trả lời bạn đọc số 9-2011

Tác giả : Tạp chí Xây dựng Đảng

 HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

 Hộp thư cộng tác viên tháng 9-2011

 

ệ�� �mؿ� x�� �c khỏe cán bộ

Tác giả : Hồng Phúc
 
Tác giả : Anh Minh
 ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT
Tác giả : Nguyễn Khánh Hòa
 SINH HOẠT ĐẢNG
Tác giả : Hương Thảo
 QUỐC TẾ
 TRẢ LỜI BẠN ĐỌC
Tác giả : Tạp chí Xây dựng Đảng
 HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN