Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

đặt báo Tạp Chí Kinh Tế và Phát triển Số 171 Tháng 9 / 2011

Tòa soạn Tạp Chí Kinh Tế và Phát triển Số 171 Tháng 9 / 2011

Quảng cáo Tạp Chí Kinh Tế và Phát triển Số 171 Tháng 9 / 2011

Sep2019 20
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp Chí Kinh Tế và Phát triển Số 171 Tháng 9 / 2011

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 29000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

QUẢN NHÀ NƯỚC DỊCH VỤ CÔNG

Quản nhà nước với dịch vụ công hàng hoá công cộng trong lĩnh vực môi trường

TS. Đỗ Thị Hải

Vai trò Nhà nước trong giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoátỉnh Nghệ An

Th.s Nguyễn Thị Trâm - GS.TS Phạm Quang Phan

Dịch vụ công đối với các trường đại học khối nông-lâm-ngư: địa tiềm năng

TS. Phạm Bảo Dương - PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Diễn biến tỷ giá lãi suất; Những tác động khuyến nghị

PGS.TS Nguyễn Thị Bất - Ths. Nguyễn Đức

Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại góp phần phát triển bền vững thị trường tiềnliên ngân hàng Việt Nam

Th.s Đỗ Văn Độ - PGS.TS Đặng Ngọc Đức

Tăng cường vai trò của chính sách tỷ giá đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam

Phan Anh - TS. Hồng Huyên

Nâng cao chất lượng vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

Chuyển dịch cấu kinh tế định hướng thu hút FDIViệt Nam

TS. Đào Văn Hiệp

Sự thích ứng của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu: Nghiên cứu điển hình tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

PGS.TS Trần Thọ Đạt - Ths. Thị Hoài Thu

Đời sống của lao động xuất khẩu về nước

TS Nguyễn Vĩnh Giang

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đánh giá hình thức chuyển giao quyền sở hữu công nghiệpViệt Nam

TS. Hồ Thuý Ngọc

Phát triển hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ trong trường đại học khối kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam

PGS.TS Phạm Thuý Hương - Ths Nguyễn Thị Hồng Vân - Hoàng Thị Huệ