Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

đặt báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 12/2011)

Tòa soạn Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 12/2011)

Quảng cáo Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 12/2011)

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 12/2011)

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 17000 VNĐ /ấn bản
  • * Xem bản điện tử miễn phí ( E_magazines ) !
    -------------------------------------------------------------------------------------

    >>> Xem [ for free ] ...

  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Kinh tế Dự báo số 12/2011 phát hành cuối tháng 6 gồm những nội dung chính sau:

Chuyên mục "Định hướng - Triển vọng" số này sẽ cho bạn đọc nắm được những điểm chính trong Chỉ thị số 922/CT-TTg của Thủ tướng mới ban hành qua bài "Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012".

"Quy hoạch" đã bị một số lợi ích mang tính cục bộ để trục lợi, làm mất đi ý nghĩa vinh quang của . Tiếp tục chuyên mục "Diễn đàn Quy hoạch phát triển" kỳ này, tác giả Ngô Thúy Quỳnh bài "Lợi ích cục bộ " đổ" quy hoạch phát triển?" sẽ cho bạn đọc hơn vấn đề này.

Trong chuyên mục "Nghiên cứu - Trao đổi" số này, tác giả Hoàng Chí Bảo bài "Một số vấn đề về hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước những định hướng đổi mới để phát triển" sẽ cho thấy một số vấn đề cốt yếu lý luận, những tình huống thực tiễn trong các tập đoàn hiện nay. Cùng chuyên mục này, tác giả Vũ Quốc Toàn cho bạn đọc cái nhìn về lạm phát qua bài "Kiềm chế lạm phát - Góc nhìn từ sản xuất lương thực, thực phẩm".

Vốn luôn là yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của mỗi quốc gia, tác giả Nguyễn Quang Trung bài "Bàn về vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho tăng trưởng kinh tế cơ chế kế hoạch cho nguồn vốn này" sẽ cho chúng ta thấy điều này.

Nhiều người hiện vẫn chưa rõ khái niệm thương hiệu, còn có nhiều sự nhầm lẫn, tác giả Trần Minh Đạo và Phạm Văn Tuấn có bài "Thương hiệu trong kinh doanh của các doanh nghiệp" sẽ thể hiện một cách nhìn thực tế, phi truyền thống của khoa học marketing về vấn đề thương hiệu.

Ngoài ra, chuyên mục "Nghiên cứu - Trao đổi" còn có một số bài viết về: quản lý tài nguyên khoáng sản; cụm liên kết ngành tại Việt Nam; môi trường công nghiệp... sẽ cho bạn đọc những thông tin, phân tích bổ ích.

Chuyên mục "Kinh tế ngành - Địa phương" kỳ này có bài về quản lý chi ngân sách địa phương cho đầu tư xây dựng cơ bản của Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh, "Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Gia Lai" của tác giả Nguyễn Viết Sê, và bàn về "Nguồn nhân lực cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai" của tác giả Nguyễn Hữu Sở và Phạm Văn Quốc.

Sự phát triển của công nghệ khiến người ta có thể dễ dàng tiếp cận truyền hình bằng nhiều hình thức khác nhau. Chuyên mục " Kinh tế doanh nghiệp" kỳ này, tác giả Phương Ngân có bài "MyTV - Luồng gió mới của dịch vụ truyền hình trả tiền" sẽ cho bạn đọc thấy những bước đột phá trong truyền hình và internet, tiêu biểu là dịch vụ MyTV của VNPT.

Những tin tức và các văn bản pháp quy mới tiếp tục được cập nhập kịp thời tới bạn đọc trong số này./.