Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

đặt báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 13/2011)

Tòa soạn Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 13/2011)

Quảng cáo Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 13/2011)

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 13/2011)

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 17000 VNĐ /ấn bản
  • * Xem bản điện tử miễn phí ( E_magazines ) !
    -------------------------------------------------------------------------------------

    >>> Xem [ for free ] ...

  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Chuyên mục "Định hướng - Triển vọng" kỳ này bài"Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI: Giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các quan nhà nướcsẽ điểm qua những nét chính của Hội nghị này sau một tuần làm việc (04-10/7/2011). Cùng chuyên mục, bài "Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Những kết quả tích cực bước đầu, tuy vẫn còn nhiều khó khăn" sẽ cho bạn đọc nhìn lại kinh tế đất nước trong nửa chặng đường năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng còn lại. "Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012" là nhan đề bài viết những vấn đề chính trong Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành.

Tiếp theo các ý kiến tham gia "Diễn đàn Quy hoạch phát triển", kỳ này bài "Thử bàn về phát triển nhân lực của Việt Nam" của tác giả Ngô Doãn Vịnh đi sâu, phân tích quy hoạch ngành và lĩnh vực sẽ cho chúng ta nhận thức và quan niệm về phát triển nhân lực thế nào cho đúng cũng như những vấn đề then chốt cần làm rõ đối với kế hoạch phát triển nhân lực. Ngoài ra, tác giả Lê Thành Ý bài tham gia Diễn đàn về "Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước - Vấn đề về quy hoạch và thực thi pháp luật" đề cập đến một số vấn đề cụ thể trong việc sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

Trong chuyên mục "Nghiên cứu - Trao đổi", tác giả Nguyễn Văn Bình bài "Chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô" sẽ điểm qua việc triển khai và hiệu quả của "chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng" trong Nghị quyết 11 thời gian qua. Cùng chuyên mục, tác giả Nguyễn Minh Tú sẽ cho bạn đọc phân biệt rõ mô hình hợp tác xã và mô hình công ty qua bài "Tránh nhầm lẫn tổ chức hợp tác xã với tổ chức công ty". An ninh biên giới trên đất liền trong phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế rất quan trọng, bàn về vấn đề này, tác giả Trần Trung Hải bài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế thị trường gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới".

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại thành phố Vinh - Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề"Phát triển các khu, cụm công nghiệp Nghệ An: Thực trạng giải pháp"nhân sự kiện này, Tạp chí phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, UBND tỉnh Nghệ An giới thiệu tới bạn đọc bài Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Phó Chủ tịch tỉnh Huỳnh Thanh Điền; "Thu hút đầu vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Nghệ An" của tác giả Cao Văn Chính; bài "Hướng phát triển cụm công nghiệp gắn với công nghiệp hỗ trợ ở địa phương - Trường hợp Nghệ An" của tác giả Nguyễn Đình Tài để bạn đọc cái nhìn về tiềm năng của Nghệ An.

Số này có thêm chuyên mục "Nhịp cầu đầu tư" sẽ giới thiệu với bạn đọc về "Ninh Thuận - Điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư".