Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tạp chí Thư viện số 01-2012

Tòa soạn Tạp chí Thư viện số 01-2012

Quảng cáo Tạp chí Thư viện số 01-2012

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Thư viện số 01-2012

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 15000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện trung tâm của cả nước, đơn vị sự nghiệp văn hoá thu trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, chức năng: thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng chung vốn tài liệu trong hội

Tổ chức phục vụ cho người đọc trong nước nước ngoài sử dụng vốn tài liệu thư viện tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức.

Xử thông tin, biên soạn, xuất bản Thư mục quốc gia, tổng thư mục Việt Nam, Tạp chí thư viện Việt Nam các sản phẩm thông tin khác.

Nghiên cứu khoa học thông tin - thư viện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động thư viện.