Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ TÌNH THƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG

đặt báo Tình thương và Cuộc Sống

Tòa soạn Tình thương và Cuộc Sống

Quảng cáo Tình thương và Cuộc Sống

Sep2019 18
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tình thương và Cuộc Sống

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 12000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Tình thương Cuộc sống quản của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội, tham gia cứu trợ trẻ em khuyết tật. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được chính phủ cho phép thành lập năm 1993 do Giáo , Thầy thuốc Nguyễn Tài Thu làm chủ tịch vinh dự được cố Tổng thư Nguyễn Văn Linh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước làm chủ tịch danh dự.