Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

đặt báo Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 3

Tòa soạn Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 3

Quảng cáo Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 3

Sep2019 20
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 3

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

[I]*** Quyếttâm tạo chuyển biến rệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.[/I]
-    [I]Th­ượng t­ướng[B] HỮU ĐỨC -[/B] [/I]Tiếp tục mở rộng thực hiện nângcao hiệu quả hội hóa công tác nuôi dư­ỡng bộ đội.
 
-    [I]Trung tư­ớng [B]NGUYỄN TUẤN DŨNG -[/B][/I] [I] [/I]Tăng c­ường lãnh đạo, chỉ đạo công tácgiáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.
 
-    [I]Trung t­ướng [B]NGUYỄNĐỨC LÂM -[/B][/I] [I] [/I]Đẩy mạnhphát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.
 
-   [I]Thiếu tướng [B] TIẾN TRỌNG -[/B] [/I]Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng của Việt Nam trong tiếntrình xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN.
 
[B]NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾTCỦA ĐẢNG[/B]
 
-    [I]Trung t­ướng [B]BẾ XUÂN TR­ƯỜNG - [/B][/I]Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vựcphòng thủ trên địa bàn Quân khu 1 theo tinh thần Đại hội XI.[I] [/I]
 
-    [I]Thiếu t­ướng[B] NGUYỄN THANH TH­ƯỢC-[/B] [/I]Lực l­ượng vũtrang Quân khu 3 nâng cao chất lư­ợng giáo dục chính trị.
 
-    [I]Thiếu t­ướng[B]PHẠM QUỐC TRUNG -[/B][/I] Xây dựng nguồn nhân lực chất l­ượng cao trong lực lượngphòng hóa.
 
[B]HỌC TẬP LÀM THEO TẤM G­ƯƠNG ĐẠO ĐỨCHỒ CHÍ MINH[/B]
 
-    [I]Đại [B]NGUYỄN VĂN T­ƯƠNG - [/B][/I]Lực l­ượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng.
 
-    [I]Đại [B] NGUYỄN VIẾT NHẤT - [/B][/I]Làm theo g­ương Bác - động lực đểTrung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
 
[B]BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONGSỰ NGHIỆP CNH,HĐH [/B]
 
-   [B][I]BÙI THANH QUYẾN - [/I][/B]Hải Dương nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản công tác quốcphòng, quân sự địa phương.
 
-   [I]Thiếu t­ướng[B] TRẦN XUÂN HÒE - [/B][/I]Xây dựng Binh chủng Đặc công tinh nhuệ về mọi mặt,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
-    [I]Thiếu t­ướng[B] TRẦN ĐÌNH DŨNG -[/B][/I] Tăng cư­ờng công tác đối ngoại biênphòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 
[B]QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI[/B]
 
-    [I]Đại [B] THẾ MẪU -[/B][/I] Chiến lư­ợc quốc phòng mới của Mỹvà tác động của tới an ninh thế giới.
 
[B]VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN[/B]
 
-    [B][I]PHẠM HẠNH SÂM -  [/I][/B]Bình đẳng giới - điểm sáng về nhân quyềnViệt Nam.
 
-    [B][I]NGUYỄN NGỌC -  [/I][/B]Vẫn cách nhìn sai lệch về tự do báo chíViệt Nam.
 
-   [B][I]TH­ƯỜNG -  [/I][/B]Đâu sự cản trở tiến trình pháttriển của lịch sử?
 
[B]TỔNG KẾT THỰC TIỄN KINH NGHIỆM[/B]
 
-    [I]Thiếu t­ướng[B]NGUYỄN ĐỨC HẢI - [/B][/I]Một số giải pháp xây dựng Binh đoànTây Nguyên vững mạnh toàn diện.
 
-    [I]Đại [B]PHẠM VĂN TAM - [/B][/I]Lực l­ượng trang tỉnh Nam phát huyvai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự.
 
-    [I]Đại [B]NGUYỄN TRUNG HÁN - [/B][/I]Một số kinh nghiệm tổ chức huấn luyệnlực l­ượng dự bị động viên của Sư­ đoàn 320.
 
-   [I]Đại [B] BÙI ANH CHUNG - [/B][/I]Sư­ đoàn Không quân 371 nâng cao chất l­ượngtổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
 
-   [I]Đại [B] CHU XUÂN -[/B][/I] Công tác tư­ t­ưởngSư­ đoànPhòng không 367.
 
-    [I]Đại [B]NGUYỄN KHẮC THẮNG -[/B][/I]Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Quốcphòng tích cực đổi mới, nâng cao chất lư­ợng đào tạo.
 
-    [I]Đại [B]PHÙNG QUANG HẢI -[/B][/I]Tổng Công ty 319 vững vàng phát triểnvà hội nhập.
 
-    [I]Đại  [B]NGUYỄN XUÂN MINH - [/B][/I]Công ty 78 đẩy mạnh sản xuất, kinhdoanh gắn với xây dựng địa bàn về chính trị.
 
[B]GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH - GIÁO DỤCPHÁP LUẬT[/B]
 
-    [I]Đại [B]CÁPTUẤN XUÂN - [/B][/I]Công tác giáo dục quốc phòng - an ninhTrư­ờng Đại họcKinh tế Quốc dân.
 
-    [I]Đại [/I] [B][I]ĐẶNG QUỐC CẨM -[/I][/B] Côngtác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtTrường quan Công Binh.
 
[B]NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI[/B]
 
-    [I]Đại [B]NGUYỄN NHƯ PHIẾN -[/B] [/I]Một số vấn đề về tuyển chọn gọicông dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 3.[I] [/I]
 
-    [I]Đại [B] ĐỨC THẢO - [/B][/I]Công tác động viênSư­ đoàn 309 -Thực trạng vấn đề đặt ra.
 
-    [B][I]Thông tin về biển, đảo Việt Nam - [/I][/B]Quản nhà nư­ớc đối với hoạt động nghiên cứu khoa họccủa các bên n­ước ngoài trong vùng biển Việt Nam.
 
[B]HỘP THƯ­ TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN[/B]
 
-   Hộiđồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2012.
 
-   Tọađàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tỉnh Lạng Sơn.