Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

đặt báo Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 2

Tòa soạn Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 2

Quảng cáo Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 2

Aug2019 17
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân số tháng 2

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

[I]Nghịquyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)[/I] - Một sốvấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
-   [I]Thượng tướng[B] ĐỖ TỴ - [/B][/I]Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứngyêu cầu bảo vệ Tổ quốc.
 
-    [I]Trung tướng[B] NGUYỄN CHÂU THANH - [/B][/I]Một số nội dung trọng tâm công tác kỹthuật năm 2012.
 
-   [I]Trung tướng[B] ĐÀO DUY MINH - [/B][/I]Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đốivới Quân đội hậu phương quân đội.
 
-    [I]Trung tướng[B] PHẠM QUANG PHIẾU - [/B][/I]Quản , sử dụng hiệu quả các nguồnlực tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012.
 
[B]NGHIÊN CỨU,QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG[/B]
 
-    [B][I]CHU VĂN CẤP - [/I][/B]Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủtrong bối cảnh hội nhập quốc tế - Từ thực tiễn 5 năm Việt Nam thànhviên của WTO.
 
-    [I]Trung tướng[B] TRỌNG VIỆT -[/B][/I] Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIvào xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
-   [I]Trung tướng[B] NGUYỄN VĂN ĐỘNG [/B][/I][B]-[/B] Công tác cán bộ quân đội trong thời kỳ mới.
 
-    [I]Thiếu tướng[B] TRẦN XUÂN NINH -[/B][/I] Bước đột phá trong công tác giáo dục- đào tạo ở Học viện Lục quân.
 
[B]HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯ­ƠNG ĐẠO ĐỨCHỒ CHÍ MINH[/B]
 
-   [I]Thiếu tướng[B] CHU CÔNG PHU -[/B][/I] Binh đoàn Tây Nguyên xây dựng bản lĩnhchính trị cho đội ngũ cán bộ theo tưởng Hồ Chí Minh.
 
-    [I]Đại [B] TRẦN XUÂN QUANG -[/B][/I] Lực lượng trang Lâm Đồng đẩy mạnhhọc tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
[B]BẢO VỆ TỔQUỐC VIỆT NAMXHCN TRONG SỰ NGHIỆP CNH,HĐH[/B]
 
-   [B][I]NGUYỄN THANH BÌNH - [/I][/B] Tĩnh tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác biênphòng.
 
-   [B][I]PHẠM XUÂN CẢNH [/I][/B]- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thựchiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
 
-   [B][I]PHẠM THẾ DŨNG - [/I][/B]Gia Lai phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trang trong xây dựngnền quốc phòng toàn dân.
 
-   [I]Thiếu tướng[/I][B][I] [/I][/B][B][I]NGÔ VĂN SƠN - [/I][/B]Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệthống thông tin liên lạc quân sự .
 
-   [I]Đại [B] TRẦN VĂN MINH - [/B][/I]Ngành Chính sách Quân đội phát huy truyền thống “đoàn kết, tậntụy, chủ động, sáng tạo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
[B]QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI[/B]
 
-   [B][I]MINH ĐỨC - [/I][/B]Đôi nét về chiến lược an ninh đối ngoại của Mỹ hiện nay.
 
-   [I]Đại [B] XUÂN KHANH - [/B][/I]Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển.
 
[B]VẤN ĐỀ -SỰ KIỆN[/B]
 
-   [B][I]CAO ĐỨC THÁI - [/I][/B]Phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, độc đoán, mất dânchủ?
 
-    [I]Đại [B] NGUYỄN XUÂN THÀNH -[/B][/I] Phòng, chống “tự diễn biến”, “tựchuyển hóa”.
 
[B]TỔNG KẾTTHỰC TIỄN KINH NGHIỆM[/B]
 
-   [I]Thiếu tướng[B] TRƯ­ƠNG VĂN HAI - [/B][/I]Lực lượng trang thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnhphong trào Thi đua Quyết thắng.
 
-   [I]Đại [B] NGUYỄN AN KIÊN - [/B][/I]Kết quả kinh nghiệm tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắngở Bộ Tham mưu Hải quân.
 
-   [I]Đại [B] NGUYỄN XUÂN THUYẾT - [/B][/I]Thực hiện Luật Dân quân tự vệVĩnh Phúc.
 
-   [I]Đại [B]NGUYỄN VĂN KHUỲNH - [/B][/I]Lực lượng trang Lạng Sơn tập trung xây dựng đơn vịvững mạnh toàn diện.
 
-   [I]Đại [B] NGUYỄN ĐỨC KHẢI - [/B][/I]Trường quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác xây dựngĐảng.
 
-    [I]Đại [/I][B] [I]QUÁCH NGỌC KHUÊ - [/I][/B]Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng ­­thiếtgiáp “tự lực, vượt khó” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
-   [I]Đại [/I][B][I] [/I][/B][B][I]NGUYỄN QUANG CƯỜNG - [/I][/B]Kết quả một số vấn đề rút ra qua diễn tập khu vựcphòng thủ thành phố Hải Phòng.
 
[B]GIÁO DỤCQUỐC PHÒNG - AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT[/B]
 
-   [I]Thiếu tướng[B] VĂN CÔNG DANH[/B][/I] [B][I]- [/I][/B]Bình Dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốcphòng - an ninh.
 
-   [I]Thiếu tướng[B] PHẠM THANH LIÊM - [/B][/I]Học viện Phòng không - Không quân đa dạng hóa hình thứctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
[B]NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI[/B]
 
-   [I]Trung tướng[B] TRẦN HOA - [/B][/I]Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản , bảo vệ biên giớiquốc gia trong tình hình mới.
 
-   [I]Thượng [B] NGÔ QUỐC HẢI [/B][B] NGUYỄN BÌNH MINH - [/B][/I]Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàndân tộc  trong sự nghiệp xây dựng bảovệ Tổ quốc theo tưởng Hồ Chí Minh.
 
-   [B][I]Thông tin về biển, đảo Việt Nam:[/I][/B] Quy định của Chính phủ Việt Nam về hoạt động nghiên cứu khoa học của các bênnước ngoài trên biển Việt Nam.
 
[B]LỊCH SỬ,KINH NGHIỆM TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC[/B]
 
-   [B][I]PHẠM XANH [/I][/B][I] Thượng [B] ĐỖ HẢI ÂU -[/B][/I] Thống nhất các tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.