Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Kiểm Toán

Tòa soạn Kiểm Toán

Quảng cáo Kiểm Toán

Aug2018 16
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Kiểm Toán

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 3800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Kiểm toán đáp ứng chiến lược phát triển của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, nhằm tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quảng sâu rộng về pháp luật đối với tổ chức hoạt động Kiểm toán, thực tiễn hoạt động của Kiểm toán trong sự nghiệp CNHHĐH đất nước.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email: info@thegioibaochi.com