Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Pháp Luật Việt Nam

Tòa soạn Pháp Luật Việt Nam

Quảng cáo Pháp Luật Việt Nam

Jul2018 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Pháp Luật Việt Nam

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4900 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Pháp Luật Việt Nam - Bộ Pháp

 

 
Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới PhòngQuản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email : info@thegioibaochi.com