Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Phụ Nữ Thủ Đô

Tòa soạn Phụ Nữ Thủ Đô

Quảng cáo Phụ Nữ Thủ Đô

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Phụ Nữ Thủ Đô

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4400 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Phụ Nữ Thủ Đô _  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Thành Phố Nội

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới PhòngQuản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email : info@thegioibaochi.com