Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Tòa soạn Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Quảng cáo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Aug2019 17
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh -  quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới PhòngQuản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email : info@thegioibaochi.com