Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh

Tòa soạn Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh

Quảng cáo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh

Aug2019 17
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4100 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới PhòngQuản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email : info@thegioibaochi.com