Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tạp Chí Bầu

Tòa soạn Tạp Chí Bầu

Quảng cáo Tạp Chí Bầu

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp Chí Bầu

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 19000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 Tạp Chí Bầu

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới PhòngQuản trị Wedsite của Công Ty :
Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305
Email : info@thegioibaochi.com