Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thế Giớ Mốt

Tòa soạn Thế Giớ Mốt

Quảng cáo Thế Giớ Mốt

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thế Giớ Mốt

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 26200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Thế Giớ Mốt - Tạp Chí của TW Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com