Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Toán Học và Tuổi Trẻ

Tòa soạn Toán Học và Tuổi Trẻ

Quảng cáo Toán Học và Tuổi Trẻ

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Toán Học và Tuổi Trẻ

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Toán Học Tuổi Trẻ - NXB Giáo Dục Việt Nam - Bộ Giáo Dục  Đào Tạo

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com