Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Hà Nội mới cuối tuần

Tòa soạn Hà Nội mới cuối tuần

Quảng cáo Hà Nội mới cuối tuần

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Hà Nội mới cuối tuần

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4400 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

 

 

Báo Nội mới cuối tuần ra số đầu tiên vào ngày 2-4-1989

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Mail: info@thegioibaochi.com