Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Tuổi trẻ và Đời sống

Tòa soạn Tuổi trẻ và Đời sống

Quảng cáo Tuổi trẻ và Đời sống

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tuổi trẻ và Đời sống

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 5200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Tuổi trẻ& Đời sống xuất bản thứ 2 thứ 5 hàng tuần

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com