Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Quân đội Nhân dân cuối tuần

Tòa soạn Quân đội Nhân dân cuối tuần

Quảng cáo Quân đội Nhân dân cuối tuần

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Quân đội Nhân dân cuối tuần

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4100 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Ấn phẩm Quân đội Nhân dân cuối tuần xuất bản vào chủ nhật hàng tuần

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com