Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Công An TP.Hồ Chí Minh

Tòa soạn Công An TP.Hồ Chí Minh

Quảng cáo Công An TP.Hồ Chí Minh

Sep2019 22
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Công An TP.Hồ Chí Minh

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4100 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Ấn phẩm Công An TP.Hồ Chí Minh xuất bản thứ 3,5,6, 7 hàng tuần

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com   ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com