Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo An ninh thế giới chuyên đề

Tòa soạn An ninh thế giới chuyên đề

Quảng cáo An ninh thế giới chuyên đề

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> An ninh thế giới chuyên đề

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 7300 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Chuyên đề An ninh thế giới, trực thuộc báo Công An nhân dân, quan của Đảng ủy Công an trung ương  Bộ Công an

Chuyên đề ra mắt tháng 2 kỳ.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com   ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com