Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Saigon Times Daily

Tòa soạn Saigon Times Daily

Quảng cáo Saigon Times Daily

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Saigon Times Daily

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 6400 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Saigon Times Daily một ngôn ngữ báo hàng ngày tiếng Anh được xuất bản tại TP Hồ Chí Minh , Việt Nam . Đây một trong hai tờ nhật báo tiếng Anh (khác Tin tức Việt Nam . Saigon News một phần của nhiều tờ báo khác thuộc sở hữu của Saigon Times Group .
Saigon Times Daily tập trung chủ yếu vào tình hình kinh tế hội của địa phương với các độc giả chính tại TP Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ . cũng sẵn trên các chuyến bay của Việt Nam Airlines . sẵn tại các quầy khác nhau tại Việt Nam, sẽ cung cấp cho bạn những tin tức thời gian dài không bao giờ để lại cho bạn.
 
Ấn phẩm xuất bản từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com   ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com