Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Phụ nữ Ấp Bắc

Tòa soạn Phụ nữ Ấp Bắc

Quảng cáo Phụ nữ Ấp Bắc

Sep2019 22
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Phụ nữ Ấp Bắc

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 21200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

 

Tạp chí xuất bản tháng 1 kỳ.

 

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo. , tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thứcthanh toán phù hợp với mình.

 

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com    ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com