Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Trà sữa tâm hồn

Tòa soạn Trà sữa tâm hồn

Quảng cáo Trà sữa tâm hồn

Jul2019 17
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Trà sữa tâm hồn

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 19500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Báo Trà Sữa Cho Tâm Hồn báo cho lứa tuổi teen. Cũng trực thuộc báo Hoa Học Trò. Báo này 1 tháng chỉ ra 1 lần vào ngày 5 hàng tháng.

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo, tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình.

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com     ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com