Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Quảng cáo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Jul2019 17
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thời báo Kinh tế Sài Gòn

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Ấn phẩm phát hành ngày 10 25 hàng tháng.

 

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo, tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com      ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com