Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh

Tòa soạn Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh

Quảng cáo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4100 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Ấn phẩm phát hành hàng ngày.

 

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo, tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com      ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com