Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo An ninh trật tự

Tòa soạn An ninh trật tự

Quảng cáo An ninh trật tự

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> An ninh trật tự

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Chuyên đề An ninh trật tự xuất bản bởi Nhà xuất bản Công an Nhân dân, phát hành thứ 2 cách tuần trong tháng.

 

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo, tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com  , Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com