Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Gia đình và Xã hội cuối tháng

Tòa soạn Gia đình và Xã hội cuối tháng

Quảng cáo Gia đình và Xã hội cuối tháng

Jun2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Gia đình và Xã hội cuối tháng

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 11800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Ấn phẩm phát hành tháng 1 kỳ.

 

Quý bạn đọc thể liên hệ để tiến hành đặt báo, tùy thời gian 6 tháng hoặc12 tháng.Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com   , Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com