Đặt báo ,tạp chí :

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ MEDBOOK

đặt báo Nhân dân Cuối tuần

Tòa soạn Nhân dân Cuối tuần

Quảng cáo Nhân dân Cuối tuần

Jul2018 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nhân dân Cuối tuần

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 3300 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Báo Nhân Dân, ấn phẩm Nhân dân cuối tuần, phát hành chủ nhật hàng tuần  quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo " quan trung ương, tiếng nói của Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam".

 

Báo chủ yếu phát hành dài hạn đến hệ thống chi bộ. được bán rộng rãicác sạp báo.

Báo Nhân Dân cùng với tạp chí Cộng sản hai quan ngôn luận chủ chốt của đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị 11 yêu cầu các chi bộ đảng phải mua, đọc làm theo báo đảng này đã được đưa vào thực hiện được 15 năm (tính tới thời điểm năm 2012). Việc chỉ thị này do chính Bộ chính trị ban hành chứng tỏ đảng Cộng sản rất đề cao vai trò của báo Nhân Dân trong hệ thống chính trị Việt Nam.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com    , Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Website của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email : info@thegioibaochi.com