Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Kiến trúc

Tòa soạn Kiến trúc

Quảng cáo Kiến trúc

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Kiến trúc

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 25200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tên quan báo chí     : TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

Tên quan chủ quản  : HỘI KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Khuôn khổ                   : 25.5 X 25.5 CM

Ngôn ngữ                    : TIẾNG VIỆT

Số trang                      : TỪ 80 ĐẾN 90 TRANG

Kỳ hạn xuất bản          :1 THÁNG 1 KỲ

 

 

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com