Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Mốt & cuộc sống

Tòa soạn Mốt & cuộc sống

Quảng cáo Mốt & cuộc sống

Sep2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Mốt & cuộc sống

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 16500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Xuất bản: 1 & 15 Hàng tháng

Mốt & cuộc sống  tờ tạp chí mới nhất tại Việt Nam dành cho phụ nữ phát hành từ tháng 05.2008 sẽ phát triển thành báo tuần trong năm tới

Mốt & cuộc sống sẽ viết về những trải nghiệm cuộc sống của con người: những họ thích, họ muốn những điều họ quan tâm, từ các món ăn thời trang tin tức về những người nổi tiếng.

 

 

Để tham gia kinh doanh quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com