Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nông nghiệp Việt Nam

Tòa soạn Nông nghiệp Việt Nam

Quảng cáo Nông nghiệp Việt Nam

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nông nghiệp Việt Nam

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Nông nghiệp Việt Nam cung cấp thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, thuỷ lợi, chế biến nông - lâm - thuỷ sản, khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

 Báo Nông Ngiệp Việt Nam tập trung vào một số vấn đề được cả hội quan tâm, trong đó vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến.... 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com