Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Phong cách

Tòa soạn Phong cách

Quảng cáo Phong cách

Jul2019 17

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 29800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm


Phong Cách là mt tp chí duy nht  Vit Nam gii thiu đến đc gi nhng khuynh hướng thi trang, m phm, cp nht mi nht ca Vit Nam và Thế Gii.
Tp chí duy nht  Vit Nam có thiết kế thanh lch, sang trng kết hp vi ni dung tinh tế rt phù hp vi người ph n thành đt
Trong mi kì Phong Cách, bn s tìm thy nhng thông tin b ích, lý thú, t nhng sn phm thi trang, làm đp cao cp nht, nhng dch v cho ph n sang trng

, cho đến nhng phong cách trang trí ni tht cho ngôi nhà ca người ph n hin đi, năng đng. Không ch thế, Phong Cách gii thiu nhng gương mt người p

h n thành đt khác, h chia s nhng tâm s t ngh nghip, gia đình,tình yêu đến nhiu quan nim sng khác v kinh tế và xã hi 

Phong Cách phát hành vào sáng th hai tun cui cùng hàng tháng.Nhưng khi bn đt hàng báo Phong Cách trong vòng 1 năm bn s có rt nhiu ưu đãi