Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thị Trường Tài Chính - Tiền Tệ

Tòa soạn Thị Trường Tài Chính - Tiền Tệ

Quảng cáo Thị Trường Tài Chính - Tiền Tệ

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thị Trường Tài Chính - Tiền Tệ

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 9000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Tạp chí xuất bản 2 kỳ 1 tháng vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, là diễn đàn của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các tổ chức ngân hàng tài chính Việt Nam, diễn đàn của các nhà khoa học về lĩnh vực tài chính-tiền tệ, được thành lập và xuất bản số đầu tiên từ tháng 9/1995. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí đã không ngừng phát triển, tạo được uy tín và vị thế vững chắc trong hệ thống báo chí ngành Ngân hàng và hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.  

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676