Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thế Giới Ảnh

Tòa soạn Thế Giới Ảnh

Quảng cáo Thế Giới Ảnh

Jul2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thế Giới Ảnh

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 16000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Thế Giới Ảnh

Xuất bản tháng 1 kỳ 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel:  043 62950209     Fax:043 5400305

hot : 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com