Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Bảo Hiểm Xã Hội

Tòa soạn Bảo Hiểm Xã Hội

Quảng cáo Bảo Hiểm Xã Hội

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Bảo Hiểm Xã Hội

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 2000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 Tạp chí Bảo hiểm xã hội là cơ quan ngôn luận và thông tin nghiên cứu lý luận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhằm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tới quảng đại công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập và phát triển

xuất bản thứ 3 ,5

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676