Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Lý luận Chính trị & Truyền thông

Tòa soạn Lý luận Chính trị & Truyền thông

Quảng cáo Lý luận Chính trị & Truyền thông

Sep2019 22
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Lý luận Chính trị & Truyền thông

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí ra đời cuối năm 1994, định kỳ ban đầu 2 tháng/1 số - Tổng Biên tập đầu tiên PGS,TS Huy Rứa- Giám đốc Phân viện Báo chí Tuyên truyền. Đến nay,

Tạp chí  luận chính trị Truyền thông đã  phát hành được 110 số với  1.320.000 bản, đăng tải hơn 2500 bài báo khoa học, trong đó nhiều bài chất lượng cao

được tính điểm tối đa trong khung khi làm điều kiện phong hàm giáo , phó giáo sư…Trải qua 15 năm, Tạp chí luận chính trị Truyền thông đã phát triển những

bước vượt bật, khẳng định được vị trí vai trò  quan trọng  của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện nói riêng của hoạt động báo chí nói  chung.

Tạp chí đã góp phần bảo vệ, truyền bá, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; là diễn đàn khoa học của cán bộ giảng dạy,
nghiên cứu, các nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; là nơi giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; nơi trao đổi thông tin nhằm đổi mới nội dung,

chương trình, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trao đổi nghiệp vụ báo chí – truyền thông.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel:  043 62950209     Fax:04 5400305  

Hot lite: 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com