Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nhà quản lý

Tòa soạn Nhà quản lý

Quảng cáo Nhà quản lý

Aug2018 16
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nhà quản lý

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 19500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Tạp chí Nhà Quản lý hướng vào phục vụ những người quản lý các doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là ở khu vực tư (thành viên Hội đồng quản trị, Chánh phó giám đốc, các trưởng phòng ban,…). Tạp chí góp phần tạo ra một diễn đàn chung của các thành viên ở mọi ngành, mọi cấp để chia sẻ các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về quản lý...

-

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676