Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

đặt báo Bắc giang

Tòa soạn Bắc giang

Quảng cáo Bắc giang

Oct2019 13
item1

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Bắc Giang là tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang

Xuất bản : Tuần 4 kỳ

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676