Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ GOLF

đặt báo Bắc Ninh hàng ngày

Tòa soạn Bắc Ninh hàng ngày

Quảng cáo Bắc Ninh hàng ngày

Oct2019 13
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Bắc Ninh hàng ngày

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Bắc Ninh là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân  Tỉnh Bắc Ninh

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676