Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Bất động sản

Tòa soạn Bất động sản

Quảng cáo Bất động sản

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Bất động sản

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 6900 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Bất động sản Nhà đất Việt Nam sẽ cập nhật thông tin toàn cảnh của thị trường bất động sản Việt Nam thế giới; được trình bày hấp dẫn, với 52 trang, in 4 màu, giấy couché, hình thức hiện đại, trang nhã.

Tạp chí phát hành 3 kỳ/tháng, vào các ngày 5, 15 25 hằng tháng

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com