Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Cần thơ

Tòa soạn Cần thơ

Quảng cáo Cần thơ

Oct2019 13

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Cần Thơ là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Cần Thơ

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676