Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Châu Phi và Trung Đông

Tòa soạn Châu Phi và Trung Đông

Quảng cáo Châu Phi và Trung Đông

Sep2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Châu Phi và Trung Đông

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí ngiên cứu  Châu Phi và Trung Đông là tạp chí của viện khoa học xã hội Việt Nam .Tạp chí là cơ quan ngôn luận khoa học của giới nghiên cứu về Châu Phi và Trung Đông. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông được tổ chức và hoạt động tuân theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Xuất bản tháng 1 kỳ.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676