Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Gia đình và Xã hội

Tòa soạn Gia đình và Xã hội

Quảng cáo Gia đình và Xã hội

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Gia đình và Xã hội

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 4300 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Xuất bản thứ  2,4,6, hàng tuần

 

Báo Gia Đình Hội được thành lập theo Quyết định số 18/2008/ TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.Báo Gia Đình Hội quan ngôn luận của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thực hiện chức năng báo chí  về dân số kế hoạch hóa gia đình,Báo hoạt động theo quy định của Luật Báo chí tôn chỉ  mục đích ghi trong giấy phép hoạt động của Báo quy định của Tổng cục trưởng.

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ

+ Ms. Mai

Tel: 094.868.0015

+ Mr. Phan Tiềm

Tel: 098.656.9676