Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Dak Nông

Tòa soạn Dak Nông

Quảng cáo Dak Nông

Jul2019 19

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Dak Nông  là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Dak Nông

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676