Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Details

Tòa soạn Details

Quảng cáo Details

Sep2019 18

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Details  magazine  tạp chí dành cho đàn ông  hàng tháng được xuất bản bởi người Mỹ Condé Nast Publications, thành lập năm 1982. Mặc chủ yếu một tạp chí dành cho thời trang phong cách sống, tạp chí cũng tính năng báo cáo về các vấn đề hội chính trị liên quan.        

                                                 -----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com